Velkommen til Grundejerforeningen SCHOUTGÅRDEN's hjemmeside

Det Grønne Udvalg meddeler

August hilsen fra Det Grønne Udvalg

Først og fremmest beklager jeg, at vi ikke har sendt skrivelse ud over sommeren med status på det grønne udvalg og sommer/ efterårs planerne for 2014. Det har bestemt ikke været uvilje.

På Generalforsamlingen i marts blev der gennemgået de aktiviteter under Det Grønne Udvalg, som skulle færdiggøres / igangsættes i løbet af 2014. Hovedparten af aktiviteter for året er efterårs aktiviteter.

Ramme hækken:

På sommer listen har naturligvis været vores ramme hæk. Vi havde ikke fastlagt plan for denne, da vi gerne ville se udviklingen an efter den store nedskæring, - og bestille arbejde alt efter behov.

Med forlov finder jeg det i orden at konkludere, at hækkene er vokset potent og grøn helt som forventet (ref. Generalforsamlingen).

Desværre hændte det, at ejeren af Palmepiloterne, Jan, i slut maj blev sendt på et akut, alvorligt og næsten 2 måneders langt hospitalsophold. Det blev i den forbindelse fra Palmepiloterne meldt tilbage, at de ikke så sig i stand til at tage nye og ikke planlagte opgaver ind, førend udfaldet omkring Jans sygdomsforløb var mere tydeligt. Derfor er hækken klippet 2-3 uger senere i år end hvad vi ville have bestilt under normale forhold. Tak for jeres tålmodighed og tillid i de uger.

Schout stien blev klippet, rettet op og yderligt renset i uge 32/33 og resten af klipningen igangsættes i løbet af uge 35/ 25.-29. august – visse dele er en smule vejrlig afhængige. Det skønnes at rensning af ikke ønskede gevækster vil være nødvendigt de næste 2 -3 år.

Lodsgården

Arbejdet på området mod Lodsgården (set fra Lodsgården) påbegyndes uge 35/mandag den 25. august.

Bagstierne (i Schout munde kendt som "Kosovo stierne")

Områderne fik i uge 35 en rudimentær overhaling. Jorden vil blive vendt og renset en gang i september og skal herefter lægge brak i endnu en måned inden nybeplantning etableres omkring uge 42.

Alt muligt andet

Over sensommer / efterår vil der også ske følgende:

a. Kørerspor mod Schout stien jordfyldes og "be-græsses".

b. Sandkasse området bliver nedlagt og området etableres med græs.

c. Træde sti vil blive anlagt i Schoutgården’s ender i en arkitektur ud fra devisen om at "stier anlægges ikke; de trampes".

d. De døde allé træer (i sidste række mod Lodsgården ved Schout stien) vil blive fjernet.

Næste Grønt Udvalgs møde

Der vil blive kaldt til samling i september for gamle og nye medlemmer af udvalget.

Agendaen for mødet er at

1. Beslutte beplantning og bunddække for "Kosovo stierne".

2. Finde en løsning hældningen af "Kosovo stien" mod Hartkornsvej.

3. Diskutere ide og formål med yderlig segmentering af vores område.

4. Starte på formulering af de fremtidige "kravspecifikationer" til diverse gartnere på vores område.

5. Igangsætte arbejdsplan for vores træer.

Fremtidig information

Fremadrettet vil vi sigte mod at bruge vores hjemmeside til information og opdatering omkring de grønne aktiviteter – det finder vi er i tråd det grønne fokus 

Hvis der er husstande, som af den ene eller anden årsag ikke har adgang til hjemmesiden, så håber vi, at det gode naboskab vil dele information og opdateringer. Hvis der mod forventning ikke findes en god nabo hverken til den ene eller den anden side, så kan jeg med fordel kontaktes for en bilateral distributions aftale…

Sidst men ikke mindste – mange tak til jer beboere, som har delt tanker, ideer, ris og ros på parkeringspladser rundt om i Dragør. Dejligt at opleve at beboerne "stikker hovedet ud af busken" og tager del i vores fællesskab.

Ønsker alle det smukkest efterår - officielt lige om lidt.

Med venlig hilsen / Pia i nr. 13 pva. Det Grønne Udvalg

Senest opdateret (Søndag, 24 August 2014 10:31)

 

Billeder fra fastelavnsfesten.

Hej alle,

der er lagt billeder ind, fra fastelavnsfesten 2014.

Vælg menupunktet 'Billed Galleri' og derefter Fastelavnsfesten 2014.

Go fornøjelse, - og glæd jer til næste års fastelavns-tøndeslagning!

Senest opdateret (Torsdag, 27 Marts 2014 18:34)

 
Annoncer
Vore annoncører..
Hvem er logget på
Vi har 6 gæster online