Velkommen til Grundejerforeningen SCHOUTGÅRDEN's hjemmeside

Indbrud i 2 huse i Schoutgården

Der har d. 3. februar mellem 17:05 og 20:00 været 2 indbrud i Schoutgårdens huse. I begge tilfælde gik tyvene efter "letomsættelige værdigenstande" såsom PC'er og smykker.

Tyvene har i begge tilfælde skaffet sig adgang til husene ved at bryde terrassedøren op med et brækjern el. lign.

I et tilfælde var havelågen ikke låst så tyvene direkte kunne gå ind i haven og bryde ind.

I det andet tilfælde var havedøren låst. Her er tyvene kommet over hegnet - det vides ikke hvordan. Da beboerne kom hjem flygtede de over altanen, men nåede alligevel at få en del tyvekoster med sig. 

Politiet har i begge tilfælde undersøgt indbrudsstederne. 

Jeg skal opfordre Schoutgårdens beboere til at:

  • Holde øje med uvedkommende personer og biler i bebyggelsen. Ring gerne til Politiet på tlf. 114 hvis I observerer noget mistænkeligt.
  • Sørg for at havelågen er forsvarligt låst, gerne med en ekstra hængelås. Næsten alle indbrud i Schoutgården er sket gennem en uaflåst havelåge
  • Lave ekstra sikring af terrassedøren med en liste i bundskinnen. Så kan terrassedøren ikke åbnes udefra
  • Aftale med naboer m.v. om at holde øje med huset når I er borte fra huset i længere tid
  • Tænde lys i huset når I er hjemmefra - evt. med tænd/slukur.
  • Huske at lukke/låse vinduer og døre i huset.
  • Sikre at skuret er forsvarligt aflåst

Flere beboere har dagen før indbrudene observeret en blå varevogn med udenlandske nummerplader ved indkørslen til Schoutgården. Der er samtidig set 4 udenlandsk udseende personer luske omkring på stierne. Observationen, herunder varevognens indregistreringsnummer er meddelt Politiet.

P.b.v. Bent TersbølSenest opdateret (Fredag, 05 Februar 2016 18:06)

 

Vigtige datoer i Schoutgården

Mødedatoer i Schoutgården - 2016

Søndag d. 7 februar kl. 10:30. Tøndeslagning på græsplænen ved flagstangen

Vi holder traditionen med tøndeslagning ved lige. Der serveres Amager-punch og pølser - og sodavand til børnene. Indbydelse med tilmeldingsskema er runddelt 17. januar.

Torsdag d. 31. marts. kl. 19:00. Generalforsamling i Hollænderhallen.

Den årlige generalforsamling afholdes i Hollænderhallen. Forslag, der skal behandles ved generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 31. januar.  Indkaldelse med dagsorden og regnskab udsendes senest torsdag d. 17. marts.

Lørdag d. 18. juni kl. 10:00. Græsplænen ved flagstangen.

Det årlige legendariske Schoutmarked- og gårdfest afholdes på flagstangs-græsplænen. Indbydelse runddeles ca. 14 dage før.   


Senest opdateret (Søndag, 17 Januar 2016 17:12)

 
Annoncer
Vore annoncører..
Hvem er logget på
Vi har 43 gæster online